Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

W czasie korzystania ze sklepu www.kamikaze.pl możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będę prosić, to w większości przypadków adres e-mail. 

Aby zrealizować Państwa zamówienie koniecznością jest pobranie od Państwa danych osobowych lub danych firmy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres do korespondencji, NIP w przypadku firmy. Potrzebuję również Panstwa adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego.

Wymagam tylko tych danych, które są niezbędne do działania sklepu www.kamikaze.pl. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych( Dz.U.Nr 101 z 2002r z późń. zm.) informuję, że podane przez Państwa dane osobowe lub dane fimy wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych naszej firmy z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

PAŃSTWA DANE NIE SĄ PRZEKAZYWANE INNYM FIRMOM.

Podczas realizacji zamówienia może zaistnieć konieczność skontaktowania się z Państwem. Wówczas będę się kontaktować za pośrednictwem podanego przez Was adresu e-mail bądź w sprawach pilnych będę dzwonić pod podany numer telefonu.

Kamikaze Karolina Grąbczewska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Kamikaze Karolina Grąbczewska rozumie informacje komercyjne: promocje, reklamy naszych produktów i usług, informacje o nowościach.

Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby mojej firmy.

 Kamikaze Karolina Grąbczewska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta firmy i sklepu www.kamikaze.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Kamikaze Karolina Grąbczewska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów www.kamikaze.pl

Jeśli nie zgadzają się Państwo się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać sklepu www.kamikaze.pl, nie rejestrować się na www.kamikaze.pl, nie zapisywać się na newsletter, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez www.kamikaze.pl.

Z poważaniem

Karolina Grąbczewska